Nõuded ja tingimused (üldtingimused)

(1) Käesolevad üldtingimused kehtivad kõikidele meie ja kliendi vahelistele ärisuhetele tellimuse hetkel kehtinud versioonis.

(2) Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on füüsiline isik, kes teeb meiega õigustehingu eesmärgiga, mida ei saa valdavalt seostada tema ärilise ega füüsilisest isikust ettevõtja kutsetegevusega (BGB § 13). ).

(3) Ettevõtjad käesolevate üldtingimuste tähenduses on kõik füüsilised või juriidilised isikud või teovõimelised seltsingud, kes astuvad meiega ärisuhetesse ja kes tegutsevad oma äri- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsedes (§ 14). BGB). Kui ettevõtja ei tegutse oma äri- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsedes, saavad ta kasu ka tarbijatele mõeldud õigustest. Teda käsitletakse tarbijana käesolevate tingimuste tähenduses.

(4) Kliendid käesolevate Üldtingimuste tähenduses on nii tarbijad kui ka ettevõtjad.

§2 Lepingu sõlmimine

(1) Meie veebipoe www.kolbenkraft-tuning.com tellimustele kehtivad järgmised lepingu sõlmimise reeglid

(2) Kui leping sõlmitakse kliendi tahteavaldusega, mis on väljendatud punktides 4a-g, sõlmitakse see

Kolvi jõu reguleerimine

Dennis Rene Schroeter

Konrad-Zuse-Str. 12 b

D-33605 Bielefeld

Fax: + 49 (0) 521 39900033

Tel: + 49 (0) 521 33735620

info@kolbenkraft-tuning.com

(3) Kaupade loetelu meie e-poes ei kujuta endast meiepoolset õiguslikult siduvat lepingupakkumist, vaid on pelgalt mittesiduv üleskutse kliendile neid kaupu tellida. Kui klient tellib soovitud kauba, teeb ta siduva pakkumise ostulepingu sõlmimiseks.

(4) Kui meie e-poodi saabub tellimus, kehtivad järgmised reeglid:

a) Soovitud kauba valimine.

b) Kinnitage, klõpsates nuppu "Telli | Telli nüüd".

c) Kogu ostukorvis oleva teabe kontrollimine.

d) Vajutades nuppu "Jätka kassasse".

e) Vajalike andmete sisestamine.

f) Sisestatud andmete kontrollimine ja parandamine.

g) Tellimuse siduv esitamine, vajutades nuppu "Telli".

Kliendil on võimalik enne siduva tellimuse esitamist naasta lehele, kuhu salvestati kliendi poolt tellimuse vormistamise käigus edastatud teave, vajutades pärast andmete kontrollimist oma internetibrauseris nuppu "Tagasi". Seal saab ta parandada võimalikud vead või lõpetada tellimisprotsessi Interneti-brauseri sulgemisega.

Peale tellimuse kättesaamist kinnitame selle automaatselt genereeritud e-kirjaga. See e-kiri ei tähenda aga meiepoolset pakkumisega nõustumist.Pakkumise aktsepteerime kirjalikult, tekstina või kauba saates.

(5) Salvestame lepingu teksti ja saadame teile e-postiga nii tellimuse andmed kui ka meie üldtingimused. Samuti saate lugeda tingimusi

§3 Reeglid hindade, saatekulude, tasumise ja tähtpäeva kohta

Kõik meie veebipoes esitatud hinnad sisaldavad kohustuslikku müügimaksu ja muid hinnakomponente. Siia ei kuulu saatmiskulud ega turbode puhul määratud deposiitsumma (deposiit), mille eest esitatakse eraldi arve, kuna deposiidisumma tagastame meie poolt peale pragudeta konverteeritava vana detaili tarnimist al. klient. Ladermanufaktur GmbH kontrollib tarnitud turbolaadureid ja kui kliendi tarnitud turbo on mõranenud või seda ei ole võimalik ümber ehitada, saadetakse see kliendile tagasi. Kui klient ei tarni kabriolettturbot kaheksa nädala jooksul, jäetakse deposiidisumma alles ja seda enam ei tagastata.

(2) Tasumine toimub ettemaksuna pangaülekandega või PayPaliga.

(3) Kui klient valib makseviisiks pangaülekande (ettemakse) või PayPali, on ta kohustatud tasuma vastava ostuhinna ja tagatisraha summa kohe pärast lepingu sõlmimist.

§4 Üleandmise ja riski ülekandmise sätted

(1) Kui tootekirjelduses ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, on kauba tarneaeg 1 kuni 2 päeva. Ettemaksete puhul algab periood hetkest, mil ülekandev pank on maksejuhise väljastanud, muudel juhtudel lepingu sõlmimisele järgneval päeval ja lõpeb perioodi viimase päeva möödumisega.

(2) Kui klient valib ettemaksu, saadetakse kaup alles pärast makse laekumist.

(3) Kui klient on tarbija, läheb asja juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise risk üle alles asja kliendile üleandmisel.

(4) Kui klient on ettevõtja, läheb kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise risk üle juba siis, kui anname kauba üle meie poolt tellitud logistikaettevõttele.

§5 Omandireservatsiooni

(1) Kui klient on tarbija, jätame kaubale omandiõiguse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni. Ostes vastutasuks uuendusturbo, on ostja kohustatud nelja nädala jooksul meieni toimetama sama mudeli kabriolett ja pragudeta turbolaaduri. Kui ta seda ei tee, arvutatakse ilma vahetuseta ostu vahe ümber. Selle erinevuse leiate vastavast tootekirjeldusest.

(2) Kui klient on ettevõtja, jätame kaubale omandiõiguse kuni kõigi jätkuvast ärisuhtest tulenevate nõuete täieliku tasumiseni.

(3) Kui klient on ettevõtja, võib ta kaupa tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa. Sel juhul loovutab ta meile juba arve summa ulatuses kõik nõuded, mis laekuvad kliendile kolmandatele isikutele edasimüügi kaudu. Võtame ülesande juba vastu.

§7 Vastutuse piirang

Meie toodetele, mis on mõeldud võidusõiduks motospordiks, nagu LM-i täiendusturbolaadurid, tuuningfailid, tuunitud IS38-seeria laadijad ja motospordi näidikud, ei kehti pärast paigaldamist igasugune garantii ja vastutus. Võidusõiduks ja motospordiks toodetud esemed on üldiselt StVZO piirkonnas heaks kiidetud pärast vastavate asutuste heakskiitu. Lisaks sellele on tootevastutuse seaduse (ProdHaftG) alusel vastutus kahjude eest allutatud Saksamaa seadustele, mitte ÜRO müügiseadusele. Olulised lepingulised kohustused on need, mille täitmine on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ja menetlemiseks hädavajalik ning mille täitmisele ostja võib tavaliselt loota.

Samad eeskirjad kehtivad ka meie asendusagentide kohustuste rikkumiste kohta.

Lihtsa hooletuse korral piirdub vastutus oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest kahjudega, mis on tüüpiliselt lepinguga seotud ja ettenähtavad.

§8 Taganemisõigus klientidele kui tarbijatele:

Tühistamispoliitika saate alla laadida ka siit:

https://kolbenkraft-tuning.com/wp-content/uploads/2021/02/Widerrufsbelehrung_2021.pdf

Teil on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tühistamistähtaeg on 14 päeva alates päevast, mil teie või teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, kauba oma valdusesse võttis.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate

Kolvi jõu reguleerimine

Dennis Rene Schroeter

Konrad-Zuse-Str. 12 b

D-33605 Bielefeld

Fax: + 49 (0) 521 33990033

Tel: + 49 (0) 521 33735620

info@kolbenkraft-tuning.com

sellest teavitada.

Kui tühistate käesoleva lepingu, peame viivitamatult ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil saime teie lepingu tühistamise teate, tagasi maksma kõik teielt saadud maksed. Selle tagasimakse tegemiseks kasutame samu maksevahendeid, mida kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui teiega oli sõnaselgelt kokku lepitud midagi muud; mitte mingil juhul ei võeta teilt selle tagasimakse eest tasu. Tagasimaksmisest saame keelduda seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud nt pakisildil oleva jälgimisnumbri abil tõendi, et olete kauba ostuhinna suhtes piisavalt kindlustatud pakina üle andnud (tähtis! ). tagastatud, olenevalt sellest, kumb on varasem. Peate kauba meile tagastama või üle andma viivitamata ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil teavitasite meid käesoleva lepingu ülesütlemisest. Nõuetekohase tagastamise eest vastutab täielikult klient. Tähtajast peetakse kinni, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist. Teie kannate kauba tagastamise otsesed kulud, mis on ostuhinna suhtes piisavalt kindlustatud.

Vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Nagu eespool öeldud, ei kehti garantii pärast osade paigaldamist.

§9 Lepingu keel, õiguse valik, kohtualluvuse koht

(1) Lepingu täitmisel ja menetlemisel saab kasutada ainult saksa keelt.

(2) Lepingulistele suhetele kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, kusjuures ÜRO müügiõigus on välistatud. Jurisdiktsiooni koht on Bielefeld. Tarbijate puhul, kes ei sõlmi lepingut ametialastel või ärilistel eesmärkidel, kehtib ülaltoodud õiguse valik ainult niivõrd, kuivõrd tarbija alalise elukohariigi seaduse kohustuslike sätetega tagatud kaitset ei tühistata.

§10 Eraldatavuse klausel

Kui üks või mitu käesolevate tingimuste sätet on kehtetud või jõustamatud või kui need hiljem selliseks muutuvad, ei mõjuta see ülejäänud sätteid. See ei kehti, kui üks lepingupooltest on üksikute punktide väljajätmise tõttu nii ebamõistlikult ebasoodsas olukorras, et temalt ei saa enam eeldada lepingust kinnipidamist.

Üldtingimuste staatus: 21.08.2021

Laadige alla tühistamiseeskirjad:

https://kolbenkraft-tuning.com/wp-content/uploads/2021/02/Widerrufsbelehrung_2021.pdf